Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ thuật”

n
Từ "mỹ thuật" còn được dùng khi phân biệt những ngành lớn của hội hoạ: mỹ thuật ứng dụng, [[mỹ thuật công nghiệp]], [[mỹ thuật trang trí]]...; mỗi ngành có một đặc thù riêng về kỹ thuật thể hiện và giá trị sử dụng.
 
Trên thế giới, và ở cả [[Việt Nam]], những người hoạt động trong ngành thường chỉ thừa nhận khái niệm mỹ thuật theo nghĩa hàn lâm và có sự phân biệt rõ rệt giữa mỹ thuật với [[thủ công mỹ nghệ][http://mythuat360.com.vn/gl002/default.aspx] thủ công mỹ nghệ] và mỹ thuật ứng dụng.
và dơn giản hơn:mỹ thuật là những đường nét được con người tự quy ước với nhau theo cảm nhận được sử dụng để biểu lộ thế giới thực tại gián tiếp qua 1 chất liệu nào dó theo một cách riêng của mỗi nguoi cho là đẹp
 
90

lần sửa đổi