Khác biệt giữa các bản “Lý Huệ Tông”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Trần Tự Khánh chiếm được kinh đô, sai người đem thư lên Lạng Châu gặp Huệ Tông để rước về nhưng Huệ Tông không nghe.
 
=== Dựa vào Nguyễn Nộn ===
Không đón được Huệ Tông về kinh, Tự Khánh đón một người con của vua [[Lý Anh Tông]] là Huệ Văn vương lập làm vua mới, hiệu là Nguyên Vươngvương, cải nguyên là ''Càn Ninh''.
 
Các bộ tướng của Trần Tự Khánh là Đỗ Bị, Nguyễn Nộn phản lại Tự Khánh khiến tình hình thêm rối ren. Nguyễn Nộn ở Bắc Giang, sau khi đánh bại một cuộc tấn công của họ Đoàn bèn phản lại Trần Tự Khánh, xây dựng một thế lực rất lớn. Tự Khánh lấy hết vàng bạc, của cải các kho và phóng hỏa đốt kinh đô rồi đón vua mới là Càn Ninh xuống hành cung Lý Nhân ([[Hà Nam]]).
 
[[Nguyễn Nộn]] đem binh đến Thăng Long đánh nhau với Tự Khánh. Huệ Tông và thái hậu đang ở Nam Sách trở về [[Thăng Long]], phong cho Nguyễn Nộn tước hầu để mượn tay Nộn chống họ Trần. Cục diện trong nước lúc này đại thể hình thành ba thế lực: Phía bắc là Nguyễn Nộn, phía đông là Đoàn Thượng, phía nam là Trần Tự Khánh.
 
Ngoài mấy lực lượng lớn, còn có những thế lực nhỏ ở các địa phương. Một thế lực cát cứ khá quan trọng là Ô Kim hầu Lý Bát ở đất Ô Kim ([[Hoài Đức]], [[Hà Tây]]). Ở Quy Hóa (miền [[Yên Bái]], [[Tuyên Quang]] dọc [[sông Hồng]]) có họ Hà, cha truyền con nối cai trị đất trại này. Ngoài ra, còn họ Phạm ở [[Nam Sách]]. Khắp nơi trong nước vẫn trong tình trạng hỗn loạn.
 
=== Quay về với họ Trần ===