Khác biệt giữa các bản “Đậu mùa”

Phương pháp "tiêm ngừa" của Jenner đã giúp châu Âu đẩy lùi đại dịch đậu mùa. Năm 1800, việc tiêm chủng trở nên phổ biến ở hầu hết các nước châu Âu và sau đó lan rộng ra toàn thế giới.
 
<br />
Xem thêm: Thí nghiệm chứng minh du hành ngược thời gian khả thi
 
== Đậu mùa trong lịch sử Việt Nam ==