Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Không thay đổi kích thước, 8 tháng trước
Phương pháp "tiêm ngừa" của Jenner đã giúp châu Âu đẩy lùi đại dịch đậu mùa. Năm 1800, việc tiêm chủng trở nên phổ biến ở hầu hết các nước châu Âu và sau đó lan rộng ra toàn thế giới.
 
<br />
Xem thêm: Thí nghiệm chứng minh du hành ngược thời gian khả thi
 
== Đậu mùa trong lịch sử Việt Nam ==