Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Oman”

update kits
(update kits)
| Elo min = 174
| Elo min date = 3.1984
| pattern_la1 = _oma15h_omn19h
| pattern_b1 = _oma15h_omn19h
| pattern_ra1 = _oma15h_omn19h
| pattern_sh1 = _oma15h_oma19h
| pattern_so1 = _oma19h
| leftarm1 = FF0000
| body1 = FF0000
| shorts1 = FF0000
| socks1 = FF0000
| pattern_la2 = _oma15a_omn19a
| pattern_b2 = _oma15a_omn19a
| pattern_ra2 = _oma15a_omn19a
| pattern_sh2 = _oma15a_oma19a
| pattern_so2 = _oma19a
| leftarm2 = ffffff
| body2 = ffffff
213

lần sửa đổi