Khác biệt giữa các bản “Trại súc vật”

{{Chính|Lợn trong văn hóa đại chúng}}
; [[Thủ lĩnh (Trại súc vật)|Thủ lĩnh]]
: Một chú lợn đực là cảm hứng cho cuộc Nổi dậy trong cuốn sách. Nó 12 tuổi. Theo một cáchý giải thíchkiến, nó có thể dựa trên cả [[Karl Marx]], người sáng lập [[Chủ nghĩa Marx|Chủ nghĩa Mác]] hiện đại và là cơ sở cho [[Chủ nghĩa cộng sản]], (trong đó nó miêu tả xã hội lý tưởng mà các con vật sẽ tạo ra nếu con người bị lật đổ) và [[Vladimir Ilyich Lenin|Vladimir Lenin]] (ở điều hộp sọ của nó được đặt ở một nơi trưng bày công cộng được tôn trọng, như [[Lăng Lenin|thi hài của Lenin]]). Tuy nhiên, theo [[Christopher Hitchens]]: "các tính chất cá nhân của Lenin và Trotsky được tổng hợp vào trong một nhân vật [ví dụ, Snowball], hay, nó thậm chí có thể [...] nói, hoàn toàn không có Lenin."<ref name="Hitchens">{{cite|last=Hitchens|first=Christopher|title=Why Orwell Matters|publisher=[[Basic Books]]|pages=186-187|ISBN=978-0465030491|date=ngày 17 tháng 9 năm 2002}}</ref> Tuy nhiên, Orwell đã nói ôngtác phẩm này không ám chỉ một người hoặc một đất nước cụ thể nào, do đó cần hiểu Thủ lĩnh là ẩn dụ chỉ chung những nhà tư tưởng lớn trong lịch sử như [[Khổng Tử]], [[Plato]], [[Luther]], các nhà triết học thời [[Phục Hưng]]... nóiđây chung, những người mà tư tưởng nhân đạo, bình đẳng của họ là cảm hứng cho những cuộc cách mạng lật đổ kiểu nhà nước cũ.
 
; [[Napoleon (Trại súc vật)|Napoleon]]
: "Một con lợn đực [[Lợn Berkshire|Berkshire]] hung dữ, chú lợn Berkshire duy nhất tại trang trại, không phải là một nhân vật chỉ nói phét, mà với một danh tiếng vì đi theo con đường riêng của mình",<ref>page 7</ref> Napoleon là kẻ bạo chúa và hung ác chính duy nhất của ''Trại súc vật''. Nó bắt đầu dần xây dựng quyền lực, sử dụng những con chó con bị bắt đi khỏi bố mẹ, những con chó Jessie và Bluebell, và nuôi dạy chúng trở thành những con chó hung ác làm tay sai của mình. Sau khi đuổi Snowball khỏi trang trại, Napoleon tự trao cho mình quyền lực tuyệt đối, bắt những động vật khác gọi nó là lãnh tụ, sử dụng tuyên truyền giả tạo của Squealer và đe doạ cùng sự doạ dẫm của các con chó để giữ các con vật khác tuân theo luật lệ. Trong khi làm những việc vị phạm điều răn, nó dần thay đổi các điều răn hoặc sử dụng Squealer để mang lợi cho mình. Tới cuối cuốn sách, Napoleon và những con lợn đồng minh của nó đã học đứng thẳng và bắt đầu hành động như con người là cái ban đầu đã khiến chúng nổi dậy.
 
: Trong phiên bản tiếng Pháp đầu tiên của ''Trại súc vật'', Napoleon được gọi là ''{{lang|fr|César}}'', cách đọc tiếng Pháp của [[Caesar (tên)|Caesar]],<ref name="Dav">[[#Dav|Davison 2000]]</ref> Đây là tên của một hoàng đế La Mã, nhà xuất bản đặt ra nhằm tránh tên gốc đề cập trực tiếp đến Hoàng đế [[Napoleon]] của Pháp. Tuy nhiên bản dịch khác gọi nó là ''{{lang|fr|Napoléon}}''.<ref name="NapoleonInFrench">{{chú thích |publisher=Edition Gallimard|collection=Folio|isbn=978-ngày 2 tháng 7 năm 37516-5|date=1981|author=Jean Quéval |title=La ferme des animaux}}</ref>
 
; [[Snowball (Trại súc vật)|Snowball]]