Khác biệt giữa các bản “House of Dreams: Sáng bừng sức sống”

|
|{{sort|15|15}}
|-align=center
|align="right"| {{sort|Phung, Kim Le|Lê Hoàng Kim Phụng}}
|{{sort|1989-01-06|06/01/1989}}
|[[Thành phố Hồ Chí Minh|Tp.HCM]]
|{{sort|14|14}}
|-align=center
|align="right"| {{sort|Chi, Linh Phan|Phan Nguyễn Linh Chi}}
|align="right"| {{sort|Nhung, Hong Pham|Phạm Thị Hồng Nhung}}
|{{sort|1991-08-13|13/08/1991}}
|[[Thành phố Hồ Chí Minh|Tp.HCM]]
|
|-align=center
|align="right"| {{sort|Phung, Kim Le|Lê Hoàng Kim Phụng}}
|{{sort|1989-01-06|06/01/1989}}
|[[Thành phố Hồ Chí Minh|Tp.HCM]]
|
Người dùng vô danh