Khác biệt giữa các bản “Võ sĩ đạo”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Sau [[Minh Trị Duy tân]], cùng với sự tuyên bố bốn tầng lớp võ sĩ - công - nông - thương đều bình đẳng, tầng lớp võ sĩ ở Nhật Bản đã suy giảm. Năm 1882, luật quân nhân yêu cầu quân nhân phải mang Tinh thần Nhật Bản đối với [[Thiên hoàng]], chứ không phải là mang tinh thần võ sĩ đạo. Tuy nhiên, từ sau [[chiến tranh Nhật - Thanh]], võ sĩ đạo được nhắc lại.
 
== 参考書籍Tài liệu tham khảo ==
*『さまよえる日本宗教』山折哲雄 中央公論社 2004年
*『武士道の逆襲』 菅野覚明 [[講談社]]現代新書 ISBN 4061497413
14.592

lần sửa đổi