Khác biệt giữa các bản “Hợp đồng tương lai”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Trong nhiều trường hợp, tài sản hữu cơ sở trong hợp đồng tương lai có thể hoàn toàn không phải là "hàng hóa" truyền thống - nghĩa là, đối với [[hợp đồng tài chính tương lai]], tài sản hoặc mặt hàng cơ sở có thể là các loại [[tiền tệ]], [[chứng khoán]] hay [[công cụ tài chính]] và tài sản vô hình hoặc các khoản mục tham chiếu như [[chỉ số thị trường chứng khoán|chỉ số chứng khoán]] và [[lãi suất]].
 
Trong khi hợp đồng tương lai nói đến cuộcviệc mua bán trong tương lai thì mục đích của hợpsở đồnggiao dịch tương lai lại là giảm thiểu rủi ro viphá ướcvỡ hợp đồng giữa cáchai bên. Do đó, cuộcviệc mua bán đòi hỏi cả hai bên đặt cọc một khoản tiền ban đầu, gọi là [[biên (tài chính)|tiền ký quỹ]] (hay "biên", margin). Ngoài ra, thông thường do giá tương lai thay đổi hàng ngày nên mức chênh lệch giữa giữa giá đã ấn định trước và giá tương lai mỗi ngày cũng được tính toán hàng ngày. Trung tâm giao dịch sẽ rút tiền trong tài khoản ký quỹ của một bên và chuyển vào tài khoản của bên kia, sao cho mỗi bên sẽ nhận được khoản lãi hay lỗ thích hợp mỗi ngày. Nếu tài khoản ký quỹ xuống thấp hơn một giá trị nào đó thì người ta sẽ yêu cầu thêm khoản ký quỹ (gọi là "gọi vốn biên") và chủ sở hữu sẽ phải bổ sung thêm tiền vào tài khoản này. Quy trình này gọi là ''ghi giá thị trường'' (marking to the market). Do đó, vào ngày giao hàng, số tiền mua bán không phải theo giá ghi trong hợp đồng mà là [[giá giao ngay|giá trị giao ngay]] (do mọi khoản lãi và lỗ trước đó đã được thanh toán thông qua quá trình ghi giá thị trường).
 
Một dạng hợp đồng gần gũi với hợp đồng tương lai là [[hợp đồng kỳ hạn]]. Hợp đồng kỳ hạn giống như hợp đồng tương lai ở chỗ trong đó nêu rõ cuộc mua bán hàng hóa với mức giá cụ thể tại mội thời điểm cụ thể trong tương lai. Tuy nhiên, hợp đồng kỳ hạn không giao dịch thông qua một thị trường giao dịch nên không nhất thiết phải tạm thời thanh toán từng phần thông qua ghi giá thị trường. Hợp đồng cũng không cần chuẩn hóa như trên thị trường giao dịch.
442

lần sửa đổi