Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Lịch sử”

không có tóm lược sửa đổi
{{/Modèle Cadre_1
|lien=Portail:Histoire/Image du mois
|titre=ImageHình auảnh hasardchọn lọc
|contenu={{Random portal component|max=10|header=Hình ảnh chọn lọc|subpage=Hình ảnh chọn lọc}}
|logo=Art alt.svg