Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Lịch sử”

không có tóm lược sửa đổi
{{Chủ đề:Lịch sử/Mở đầu}}
|}
 
<div style="float:left; width:58%;"> <!-- This width add to the margin below to equal 100%-->
{{/Modèle Cadre_1
}}
{{/Modèle Cadre_1
|lien=Lịch sử/Hình ảnh chọn lọc
|lien=Portail:Histoire/Image du mois
|titre=Hình ảnh chọn lọc
|contenu={{Random portal component|max=10|header=Hình ảnh chọn lọc|subpage=Hình ảnh chọn lọc}}