Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Lịch sử”

không có tóm lược sửa đổi
|contenu={{Random portal component|max=8|header=Nhân vật chọn lọc|subpage=Nhân vật chọn lọc}}
}}
{{/Modèle Cadre_1
</div>
|titre=Bài viết chọn lọc
 
|logo=Crystal Clear app ktip.png
{{/box-header|''WikiProjects''|Portal:History/WikiProjects|}}
{{Portal|lien=Chủ đề:HistoryLịch sử/WikiProjects}}
|contenu={{Chủ đề:Lịch sử/WikiProjects}}
{{/box-footer|}}
}}
 
{{/Modèle Cadre_1
{{/box-header|''Things you can do''|Portal:History/Things you can do|}}
|titre=Bài viết chọn lọc
{{Portal:History/Things you can do}}
|logo=Crystal Clear app ktip.png
{{/box-footer|}}
|lien=Chủ đề:Lịch sử/Bạn có thể làm gì
</div>
|contenu={{Chủ đề:Lịch sử/Bạn có thể làm gì}}
 
}}
{{/box-header|''Categories''|Portal:History/Categories|}}
{{/Modèle Cadre_1
{{Portal:History/Categories}}
|titre=Bài viết chọn lọc
{{/box-footer|}}
|logo=Crystal Clear app ktip.png
 
|lien=Chủ đề:Lịch sử/Danh mục
|contenu={{Chủ đề:Lịch sử/Danh mục}}
}}
</div>