Mở trình đơn chính

Các thay đổi

== Nguồn tham khảo ==
 
Bài này dịch từ [[Wikipedia tiếng Anh ]].
[[en:Emperor Muzong of Liao]]
Người dùng vô danh