Khác biệt giữa các bản “Liêu Mục Tông”

n
== Quan hệ với Trung Quốc ==
 
Triều đại nhà Hậu Chu ở [[Trung Quốc]] đã lợi dụng sự bất ổn trong triều đình Mục Tông để tấn công vùng phía bắc đã thuộc ảnh hưởng của đế quốc [[Khiết Đan]] từ đầu [[thế kỉ X]]. Tuy nhiên, nước [[Bắc Hán]] vẫn còn nằm dưới sự bảo hộ của nhà Liêu đã duy trì được sự độc lập của mình trước cuộc chinh phục của nhà Hậu Chu.
 
Sau đó, năm 958, nhà Hậu Chu đã tấn công nhà Liêu để giành lại Mười sáu châu đã bị [[Hậu Tấn Cao Tổ]] Thạch Kính Đường nhường cho nhà Liêu khi trước. Hoàng đế Mục Tông dẫn một đội quân đông đảo tới khu vực là [[Bắc Kinh]] ngày nay. Nhưng cuộc đối đầu quân sự đã bị ngăn chặn bởi cái chết của hoàng đế [[Hậu Chu Thế Tông]] vào đầu năm 959. Mục Tông dẫn quân trở về nước sau đó.
 
Giữa thời cai trị của Mục Tông, [[nhà Tống]] đã thay thế triều đại cuối cùng của thời [[Ngũ Đại Thập Quốc]] là nhà Hậu Chu. Sau khi nhà Tống thay thế nhà Hậu Chu, nhà Tống và nhà Liêu đã có thời gian hòa bình. Tuy nhiên vẫn còn hai vấn đề tranh chấp là Mười sáu châu phía Bắc và nhà nước Bắc Hán thuộc sự bảo hộ của nhà Liêu. Nhưng trong triều đại Mục Tông, vấn đề này được giải quyết và hai nước Tống, Liêu bắt đầu qua lại với nhau và thương mại với nhau.
 
== Qua đời ==