Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
'{{Infobox royalty
|name=Mục Tông
|birth_date=19 tháng 9 năm 931
|temple name = Mục Tông
}}
 
{{chính tả|khoảng cách trước và sau dấu chấm, phẩy}}
'''Liêu Mục Tông''', hoàng đế Mục Tông nhà Liêu (19 tháng 9 năm 931 - 12 tháng 3 năm 969) là vị hoàng đế thứ tư của [[nhà Liêu]], cai trị từ [[11 tháng 10]] năm [[951]] đến [[12 tháng 3]] năm [[969]] (17 năm 152 ngày). Ông là con của hoàng đế [[Liêu Thái Tông|Thái Tông]] và lên nối ngôi sau khi anh là hoàng đế [[Liêu Thế Tông|Thế Tông]] bị ám sát vào năm 951.
 
== Những cuộc nổi loạn trong triều Mục Tông ==