Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Không thay đổi kích thước, 8 tháng trước
không có tóm lược sửa đổi
| training = [[Giorgione]]
| movement = [[Đỉnh cao Phục hưng]]
| works = [[Đức mẹ đồng trinh thăng thiên (Titian)|Đức mẹ đồng trinh thăng thiên]] <br /> [[Pesaro Altarpiece]] <br /> [[Venus ofthành Urbino]]
| patrons =
| influenced by =
Người dùng vô danh