Khác biệt giữa các bản “Vịnh Massachusetts”

Trang mới: “{{Infobox body of water | name = Vịnh Massachusetts | image = | caption = | location = Hoa Kỳ | length = | width = | area = | depth = | max-depth =…”
(Trang mới: “{{Infobox body of water | name = Vịnh Massachusetts | image = | caption = | location = Hoa Kỳ | length = | width = | area = | depth = | max-depth =…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)