Khác biệt giữa các bản “Ứng Hòa”

 
==Chú thích==
{{tham khảo}}FSFtocsfsharshafgacxmucbatdsh
32.If water were kisses, I’d send you the sea
If leaves were hugs, I’d send you a tree
If nite was love ,I’d send you the stars
But I can’t send u my heart cause that where you ar
 
==Liên kết ngoài==
13

lần sửa đổi