Khác biệt giữa các bản “Franklin D. Roosevelt”

 
Tình cảm đặc biệt của Roosevelt đối với Hải quân dần dần phát triển và kéo dài suốt cuộc đời ông. Tại Bộ Hải quân, ông đã thể hiện tài năng lớn trong kỹ năng quản trị cũng như mau chóng học biết cách đàm phán với giới lãnh đạo [[Quốc hội Hoa Kỳ|Quốc hội]] và các bộ ngành khác trong chính phủ để vận động thông qua ngân sách. Ông là người nhiệt tình ủng hộ phương sách sử dụng tàu ngầm như là một loại công cụ hữu hiệu nhằm đối phó với hiểm họa bị tấn công bởi tàu ngầm [[Đức]] nhắm vào tàu thủy của phe Đồng minh: ông đề xuất việc xây dựng hàng rào thủy lôi ở [[Biển Bắc]] từ [[Na Uy]] đến [[Scotland]]. Năm [[1918]], Roosevelt đến thăm hai nước Anh và Pháp để thị sát các căn cứ hải quân của Mỹ tại đây; cũng là lần đầu tiên ông có cơ hội gặp gỡ với [[Winston Churchill]]. Khi [[Chiến tranh thế giới thứ nhất]] kết thúc tháng 11 năm [[1918]], Roosevelt được giao nhiệm vụ giải ngũ quân nhân mặc dù ông chống lại kế hoạch giải thể hoàn toàn lực lượng Hải quân. Tháng 7 năm [[1920]], vì vụ tai tiếng tình dục ở Newport xảy ra giữa các thủy thủ Hải quân và dân đồng tình luyến ái địa phương được đăng tải trên [[The New York Times|Thời báo New York]] và Nhật báo Providence, Roosevelt từ chức trợ tá Bộ trưởng Hải quân để ra tranh cử chức vụ [[Phó Tổng thống Hoa Kỳ]].
drtewqgdr aer
http://www.lembrancinhasparafestas.com.br/loja/product_info.php?products_id=1088
http://northstate.net/productpage.php?id=170&amp%3Blandingpageid=1
http://ww2.fairfaxtimes.com/cms/story.php?id=1195
http://brigady.vpraze.com/index.php?sekce=brigady
http://ceburealproperty.com/show_cat_page.php?id=3
http://vacuumcleanersreviewed.co.uk/item.php?id=179
http://www.briancarn.org/page.php?id=5
http://vacuumcleanersreviewed.co.uk/item.php?id=184
http://subicbaycondos.com/show_cat_page.php?id=2
http://www.almtoon.com/show-book.php?id=10
http://www.lvautoimport.com/product_detail.php?id=44
http://www.9sats.com/product/product.detail.php?&amp%3Bid=40
http://www.glasseo.com/newsletter/newsletter.php?id=22
http://grworkforce.com/print.php?categoryId=37
http://www.thatcrystalsite.com/products/product-list.php?id=7
http://www.thatcrystalsite.com/products/product-list.php?id=5
http://www.supremecourt.or.th/webportal/maincode/index.php?base=24
http://safeact-training.com/class-category.php?cID=5
http://www.sreeleathers.com/_products.php?cat_id=BLT
http://www.cppp.org/category.php?cid=10
http://www.spacedout-uk.com/resources/index.asp?cat=9
http://www.santaeulaliaroncana.cat/default.php?idcanal=5&amp%3Bidcategory=27
http://www.swfl.com.au/club.php?club_id=10
http://www.anal-fick.ch/erotik-studio-aargau.php?club_id=9
http://www.avmaniacs.com/review.php?id=715
http://www.g-nb88.org/index.php?a=contact
http://www.g-nb88.org/index.php?a=client
http://www.dartagnan.ch/titre.php?op=titre&amp%3Bcatid=18
http://www.blisspublishing.co.th/book_buy.php?book=head_horror&amp%3Bid=1
http://www.blisspublishing.co.th/book_buy.php?book=head_ligt&amp%3Bid=1
http://www.almtoon.com/show-book.php?id=5
http://www.club80.net/index.php?menuid=54
http://www.wohobby.com/index.php?go_product_id=10325
http://apolloqueen.com/profile.php?id=405
http://apolloqueen.com/profile.php?id=195
http://www.shoutpreston.com/directory/listing_coupons.php?id=0
http://www.gameyey.com/index.php?play=hungryfishhd
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=142036
http://www.connectcp.org/profiles/profile.php?profileid=243
http://www.abcbookworld.com/view_author.php?id=5923
http://sunrayafrica.co.za/sunray_cms/index.php?frontend_action=display_compound_text_content&amp%3Bitem_id=1079
http://www.bellhousedoctor.co.uk/index.php?mid=10
http://www.asialawhouse.com/advsearchresults.php?cat=ca+books
http://www.hbztrade.com/productinfo.php?id=245
http://www.ever.be/c_page.php?id=277
http://www.ever.be/c_page.php?id=67
http://www.cookingwithpauladeen.com/articles.php?id=70
http://www.etsumi.co.jp/catalog/product_list.php?cid=112
http://www.coin.co.za/news_item.php?id=38
http://www.biancos.com/products.php?c=11
http://www.theswordreview.com/item.php?sub_id=1293
http://www.theswordreview.com/item.php?sub_id=1128
http://www.sfgames.ru/gameS.php?id=232
http://www.bruddennautica.com.br/showcaiaq.php?codtipo=3
http://www.woodworkersworkshop.com/resources/index.php?cat=102
http://www.simo.saiseikai.or.jp/lib/section/section.php?section_id=15
http://www.pietet.fi/index.php?k=3478
http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=5067&amp%3Buid=34591
http://www.club80.net/index.php?menuid=53
http://www.backscatter.com/learn/article/article.php?ID=57
http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=28325
http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=32187
http://www.jpa.asso.fr/index2.php?goto=revue_SD
http://www.jpa.asso.fr/index2.php?goto=decouverte
http://www.musicmania.co.nz/item_list.php?cat_id=30
http://www.musicmania.co.nz/item_list.php?cat_id=74
http://www.livingstontimber.co.uk/stocklist.php?id=3
http://www.mines-saint-etienne.org/gene/main.php?url_assoc=E&amp%3Bbase=1021
http://www.agiletecnologia.inf.br/fadurpe/itep/php/interna.php?CodPagina=1
http://www.leavenworth.org/modules/pages/index.php?pageid=1
http://www.windsor-restaurants.co.uk/detail.php?id=11
http://www.planetradiocity.com/downloads/download_category.php?catid=3
http://www.music.haihoi.com/main.php?name=Tamil&amp%3Bmode=1
http://www.livingstontimber.co.uk/stocklist.php?id=6
http://www.storystar.com/php/list.php?theme_id=3
http://www.sunkenships.info/view.php?ItemID=4
http://www.askuncleralph.com/searchcloud/print_listing.php?page=13
http://www.thedecadesband.ca/pages.php?id=1
http://www.planetbollywood.com/displayArticle.php?id=060306044135
http://www.planetbollywood.com/displayArticle.php?id=061706060842
http://www.samsamwater.com/library.php?cat=rwh
http://www.wholesale-indian-silver-jewelry.com/cat_view.php?id=74
http://steelselect.com/content/viewresource.php?id=4586
http://www.apolloqueen.com/profile.php?id=125
http://www.apolloqueen.com/profile.php?id=119
http://www.biancos.com/products.php?c=56
http://www.vpozore.ru/?category=jkh
http://famousquotespoems.com/index.php?page=life_quotes
http://emtek.com/product-detail.php?id=476
http://www.skybrary.aero/bookshelf/content/bookDetails.php?bookId=233
http://www.skybrary.aero/bookshelf/content/bookDetails.php?bookId=856
http://ciudadmoto.com.ar/detalle_promo.php?id=86
http://www.stationcaster.com/stations/whb/index.php?d=AM
http://www.populationdata.net/index2.php?option=palmares&amp%3Brid=1&amp%3Bnom=idh
http://www.arab-book.com/book/customer/home.php?cat=283
http://www.bo-bebe.com/viewItemDetail.php?prodId=336
http://webtv.vidicor.ru/main.php?dir=232
http://www.stalkerradar.com/sportsradar/product_info.php?id=5
http://www.santaeulaliaroncana.cat/default.php?idcanal=4&amp%3Bidcategory=22
http://www.docteurs-upmc.org/gene/main.php?base=22&amp%3Bcherche=region&amp%3Bpromotion&amp%3Bregion=10
http://www.danielvianna.com.br/baladas.php?Secao=8
http://www.glp.nu/view.php?cid=142
http://www.agiletecnologia.inf.br/fadurpe/arapiraca/php/interna.php?CodPagina=146
http://www.almtoon.com/show-book.php?id=1
http://www.etsumi.co.jp/catalog/product_list.php?cid=342
http://www.swfl.com.au/club.php?club_id=19
http://www.maricap.com/index.php?k=9901
http://www.maricap.com/index.php?k=12125
http://www.recallseeker.com/beta/detailsnew.php?release_id=11752
http://www.donnalouisetrust.org/template.php?page=50
http://www.zimbibooks.com/comersus/store/comersus_listOneCategory.asp?idCategory=24
http://gamingunity.com/news.php?id=147
http://stonewoodtowers-fla.com/page.php?pid=photos
http://www.bbhcsd.org/index.php?site=hs
http://www.sopadre.com/attractions/listing.php?cat=9
http://www.jewelleryenchantments.co.uk/product_info.php?products_id=6357
http://www.qsrmc.co.uk/register.php?regionid=20
http://www.activedancewear.com/categories.php?cat=43
http://www.online-cooking-school.com/details.php?product_id=320
http://www.imobiliariasjudas.com.br/main.php?tipo=7
http://imobiliariasjudas.com.br/main.php?tipo=2
http://www.operalane.com/shop.php?item_id=4
http://www.rtvmustika.net/content.php?cid=1004
http://www.club80.net/index.php?menuid=25
http://www.sezam-za.sk/folder.php?folder=19
http://www.rtvmustika.net/content.php?cid=1049
http://www.guessthemovie.com/index.php?cat_id=4
http://www.ashforduk.co.uk/browse.php?CatID=8
http://www.competitiveproducts.com/list.php?id=22
http://www.fieldoflight.co.uk/detail.php?startrow=6
http://www.philly52.com/the-girls.php?start=18
http://www.visitmontgomery-housing.com/events.php?id=31
http://nigerianjobmarket.com/job_tips_read.php?id=10
http://www.rls.org.au/latest_news_item.php?id=53
http://www.airport.ch/content/detail.php?id=17
http://www.airport.ch/content/detail.php?id=20
http://altomsmykkerogure.dk/sub.php?menu_id=7
http://www.mothersmountain.org/item.php?id=205
http://www.flaner-en-provence.fr/catalogue/index.php?VARtheme=30
http://ekerala.net/?search=123kerala+home+page+malayalam
http://consbraslondres.com/index.php?pagina=12&amp%3BpgVoltar=7&amp%3BpgReferencia=servico&amp%3Bid=114
http://www.happyhedonist.com/contacts/category.php?category=15
http://campus.sanook.com/inlove/read.php?id=189
http://www.gordonsmithguitars.com/products/category.php?id=6
http://www.albumhunt.com/album_list.php?catid=674
http://www.vibhavadi.com/web/events_detail.php?id=268
http://www.lemmerdeur175.fr/temoignages.php?debut=20
http://www.rehobothbeachvacationrentals.com/vacation_rental_properties/property.php?id=2
http://www.rehobothbeachvacationrentals.com/vacation_rental_properties/property.php?id=119
http://www.jphevin.com/content.php?id_article=7
http://isectech.net/Forum/printthread.php?tid=578
http://www.tegnefestival.dk/index.php?my_id=56
http://www.huberheightschamber.com/news.php?id=308
http://www.bloemfontein.co.za/page_overview.php?subd_id=19
http://www.seanscottphotography.com.au/shop_category.php?id=1
http://www.kroki.ru/view_item.php?item=12723
http://www.se-eida.gr/main.php?category=1
http://ekerala.net/recipes/?search=lakshmi+nair
http://www.geneticsandsociety.org/article.php?id=282
http://www.safegroup.com.au/faqs.php?id=21
http://www.materiel-agricole.com/index.php?to=detail&amp%3Ba_id=38443&amp%3Blang=fr
http://www.modelrailexclusive.co.uk/index.php?category=83
http://43kix.com/wap/comingsoon.php?release=2920
http://www.dkggroup.com/newsdetail.php?id=165
http://www.retailserviceteam.com/index.php?path=services
http://www.ctg123.com/content.php?id=4
http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.php?cod=24322&amp%3Bcat=Cartas&amp%3Bvinda=S
http://www.chooseby.com/mar_dett.php?cod_mar=3802
http://www.malistedenoel-montblanc.com/produit.php?id=35
http://somaliradio.net/news.php?id=176
http://www.seanscottphotography.com.au/shop_category.php?id=2
http://pustak.org/bs/home.php?category=9
http://www.jst.co.uk/services.php?id=1
http://www.bfdeco.com/fr/_produit.php?id_cat=2
http://engschool16.ru/curriculum.php?id=1
http://mall.ballparks.com/product_info.php?products_id=3996
http://www.luimo.org/curriculum.php?id=ST000041
http://www.wessexpantry.co.uk/category.php?c_id=3
http://www.binarysleep.com/phpbb2/index.php?c=11
http://www.autotrans.hr/index.php?lan=1
http://www.genhound.co.uk/source.php?id=477
http://www.lcoastpress.com/journal.php?id=8
http://www.travellers-tales.co.uk/travelJournal.php?id=42
http://www.arrowvalves.co.uk/content.php?id=8
http://www.reaplasrack.co.uk/content.php?id=129
http://www.arrowvalves.co.uk/content.php?id=28
http://www.woodlandsschool.org/content.php?id=1&text=
http://www.qwc.org.uk/projects.php?ID=1
http://www.vx10.co.uk/blog.php?Id=5
http://www.readingmatters.co.uk/author.php?id=12
http://www.readingmatters.co.uk/author.php?id=56
http://www.topgear-cars.co.uk/popup2.php?id=394
http://www.regendafirst.org.uk/howto.php?id=1
http://www.cyberthing.net/video-play.php?id=105
http://www.thehopeforamerica.com/play.php?id=3392
http://www.woodfines.co.uk/press_release.php?id=7
http://www.areyoureadytoorder.co.uk/interview.php?id=10
http://planet.selfcateringhols.com/country.php?id=504
http://www.wellthatsucked.co.uk/viewflash.php?id=2
http://championship.netii.net/smt/dskill.php?id=117
http://www.robertsmith.co.uk/links.php?id=6
http://www.zwcad.org/download_form.php?id=107
http://www.yhmag.co.uk/comp_form.php?id=78
http://www.athenapress.com/book.php?ID=2693
http://www.lcoastpress.com/book.php?id=187
http://abslatin.co.uk/node.php?id=16
http://www.umtv.co.uk/release.php?id=524
http://www.emiclassics.co.uk/release.php?id=13828
http://emiclassics.co.uk/release.php?id=5099962946223
http://www.onradio.gr/play_old.php?id=388
http://www.onradio.gr/play_old.php?id=245
http://www.leadacidbatteryinfo.org/newsdetail.php?id=10
https://powertraveller.com/news/detail.php?id=000126
http://www.firstsquare.com/product_item.php?id=35
http://www.standardbred.org/pages.php?id=16
http://www.nanogenad.net/prod_detail.php?id=1&action=cat&check_prod=51
http://www.tek-tite.com/src/product_info.php?id=2162
http://www.thefutureisfierce.com/releases.php?ID=25
http://inrecs.com/releases.php?id=47
http://www.metronome-technologie.com/admin/produit.php?id_titre=184
http://www.thedockyard.co.uk/photo_gallery_pop.php?id=23
http://www.thedockyard.co.uk/photo_gallery_pop.php?id=314
http://www.arrowvalves.co.uk/productdetail.php?id=1
http://www.arrowvalves.co.uk/productdetail.php?id=10
http://www.adas-fusion.eu/theme.php?id=3
http://blackhistorycanada.ca/theme.php?id=2
http://www.twitney.co.uk/theme.php?id=7
http://rainydaymv.com/toys/games-toys-all-ages.php?id=21
http://www.minesandcommunities.org/look.php?id=87
http://www.minesandcommunities.org/look.php?id=117
http://www.coastal-koi.com/view_product.php?id=1393
http://www.istl.com/view-product.php?ID=56
http://www.musicintheround.co.uk/event.php?id=236
http://www.theatreroyalwindsor.co.uk/event.php?id=273
http://biblioteca-ua.com/select_biblio.php?id=1599
http://biblioteca-ua.com/select_biblio.php?id=712
http://www.dwib.org/faq2.php?id=8
http://www.wardrobesystems.co.uk/preview.php?id=365
http://www.crewsaver.co.uk/download.php?id=1240
http://www.newmasterplanning.com/project_main.php?id=16
http://aggiehill.com/aggie-hill-private-showing.php?id=7
http://www.emaxxtech.com/view_faq.php?id=34
http://www.neilprydemaui.com/category.php?id=6
http://www.cornerstone.org.uk/publications.php?id=newsletters
http://mx5.brighton-rock.net/BandInfo.php?ID=315
http://mx5.brighton-rock.net/BandInfo.php?ID=448
http://www.brighton-rock.net/BandInfo.php?ID=136
http://www.brighton-rock.net/BandInfo.php?ID=495
http://nightlife.e-rockford.com/localbands/bandinfo.php?id=314
http://nightlife.e-rockford.com/localbands/bandinfo.php?id=217
http://www.oiwsba.com/oiwsba/memberinfo.php?id=54
http://www.bayareaassn.com/memberinfo.php?id=1
http://www.bayareaassn.com/memberinfo.php?id=7
http://www.oiwsba.com/oiwsba/memberinfo.php?id=59
http://www.atitelemetry.com/viewapp.php?id=7
http://www.medix.com.hr/aboutbook.php?id=39
http://familynewsabout.com/aboutBook.php?id=59
http://familynewsabout.com/aboutBook.php?id=92133
http://www.thehousedirectory.com/view.php?subcat=106
http://bbqjointz.com/show.php?xplacesid=997
http://www.northport.com.my/info_general.php?menu=General%20Info
http://www.geruest-bau.at/general.php?menu_id=23
http://www.roesslhuber.com/general.php?menu_id=1
http://www.nahipa.org/Chapter_info.php?Chapter=2
http://www.webdictionary.co.uk/index.php?query=gorgeous
http://www.webdictionary.co.uk/index.php?query=precipitation
http://www.fip.nl/www/?page=pe_wlops_ns_poland
http://www.stjudes-southsea.org.uk/home.php?category_ID=25
http://www.stjudes-southsea.org.uk/home.php?category_ID=4
http://www.omakitchens.com/uk/home.php?category=classic
http://tutors4you.com/home.php?category2_id=34
http://ricerko.it/Page.php?Tipo=WebC&Categoria=472164
http://www.blancodorita.com.ar/page.php?tipo=m&id=73
http://www.escolasapereira.com.br/v_pagina.php?u=3752
http://www.escolasapereira.com.br/v_pagina.php?u=3310
http://www.isanalytics.com/course_info.php?read=2
http://www.isanalytics.com/course_info.php?read=11
http://www.walkingnorthwales.co.uk/home.php?/where_walkers_stay/detail;aid=10160
http://www.baycatering.co.uk/index.php?_load=page&_pageid=2
http://www.ghmotorcycles.com/start.php/index.php?page=shopcontent
http://laogolfana.com/start.php?index=5
http://www.ramzan.com.pk/sub.php?MID=14
http://www.steccherino.it/start.php?str=hs|sez|hd&sez=58&cat=Anno%20scolastico%202006-07&vis=d&idd=56
http://www.speakcare.com/members/login.php?reUrl=/apply/test_lv_start.php&strQueryString=
http://kamote.xdcweb.com/default.php?x=newsdetails.php&y=20
http://www.acp.edu.au/site.php?id=480
http://www.aiqs.com.au/site.php?id=32
http://www.eias.org/site.php?id=events
http://www.cha.org.au/site.php?id=15
http://www.agit.org.au/site.php?id=6
http://www.absa.net.au/site.php?id=353
http://www.gov.ai/department.php?id=5&dept=14
http://www.ecc.ac.in/department.php?id=2
http://www.co.buchanan.ia.us/department.php?action=view&id=8
http://www.accralaw.com/department.php?id=1
http://www.specialtycareinc.com/doctors/department.php?id=1
http://www.ledalux.com/department.php?id=31
http://www.ksrmce.ac.in/departments/department.php?id=9
http://www.geca.ac.in/departments/department.php?id=1
http://www.mcmusic.ro/department.php?bid=6&id=32
http://canterburyct.org/department.php?id=39
http://www.jkuat.ac.ke/department.php?id=36
http://www.accralaw.com/department.php?id=27
http://www.907th.com/download.php?id=14
http://bayareasilencetheviolence.org/page.php?pageid=82&contentid=289
http://www.bigskyrottrescue.org/info/display?PageID=1019
http://stellarnetworkuk.camp7.org/Default.aspx?pageId=70744&eventId=27217&EventViewMode=EventDetails
http://www.friendsofpagewalker.org/Default.aspx?pageId=153573
http://www.hivatis.org/ListServ/PreviewPage.aspx?pageID=207
http://www.intechweb.org/page.php?pageid=47&PHPSESSID=boai1rimd1691gh500g5kctl40
http://www.irrawaddy.org/research.php?pageid=2
http://www.irrawaddy.org/interview.php?pageid=4
http://www.signaling-gateway.org/molecule/help?pageId=mpOverview
http://www.renk.de/index2.php?pageid=63&pub=2
http://www.rauchfrei2008.de/index.php?pageID=47
http://boewe.newsfactory.de/index2.php?pageid=176&pub=6
http://www.ringhotels.de/privat/arrangements/arrangements.php?catID=264&catName=Bettgefl%FCster&pageID=17556&locale=com
http://www.boewe-cardtec.de/index2.php?pageid=261&pub=6
http://www.bowe.de/index2.php?pageid=88&pub=2
http://www.sbs-feintechnik.de/cms.php?pageId=1&lan=1
http://www.kbs-spritztechnik.de/cms.php?pageId=31&lan=1
http://www.bowe-systec.de/index2.php?pageid=427&pub=2
http://www.winter-ag.de/?language=2&pid=&pageid=7&page=&aid=
http://www.teamwork-bookshop.de/index.php?&navID=1&pageID=7&lang=en-gb&pageID=8&add=16
http://www.schoenheitsfarm-waldesruh.de/system/page.php?PageId=26
http://www.flashpoint.de/index.php?l=2&pageID=51
http://www.sensordynamics.cc/cms/cms.php?pageId=73
http://www.quivive.cc/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=19
http://www.garo.cc/text.php?pageid=16
http://come.2dunfermline.co.uk/index.php?PageID=3&CATEGORY2=Heritage+Walk
http://www.11v11.co.uk/index.php?pageID=522
http://www.scottishmentoringnetwork.co.uk/defaultpage121c0.aspx?pageID=54&themeid=60&areaid=1&keyword=evaluation
http://www.mammothsoftware.co.uk/template1.asp?pageid=9
http://www.vauxhallrecreation.co.uk/news.php?pageID=3856609
http://www.dillistone-sys.co.uk/text.asp?PageId=20
http://2dunfermline.co.uk/index.php?PageID=1&CATEGORY2=Pittencrieff+Park
http://www.octc.co.uk/content.asp?PageID=411
http://www.babcock.co.uk/group.php?pageID=81588
http://techead.co.uk/?cmd=page&pageId=11
http://www.bathfringe.co.uk/page.php?pageid=38&PHPSESSID=2ebe0d1ced95240449e5f9ec7bb9219c
http://www.thegolflounge.co.uk/index.php?pageid=2
http://www.cypruspropertydreams.westwindmoveshost.co.uk/index.php?pageid=81
http://zedbooks.co.uk/content.asp?pageid=aboutus
http://www.touchemas.co.uk/professionals.php?section=8&pageid=106
http://www.linux-tutorial.info/modules.php?name=MContent&pageid=99
http://www.omart.info/olle/olle.php?pageid=ollecurrvitae
http://www.foodsafetymanagement.info/net-book.php?op=cms&pageid=60&pageid_up=0&nnl=english
http://www.yemenonline.info/browse.php?cat=2&pageID=3
http://www.apsr.info/info/display?PageID=5338
http://www.archtp.info/main.php?langid=1&pageid=31
http://www.julia-kaiser.info/index.php?id=01&lang=e¶meters=a%3A1%3A%7Bs%3A6%3A%22pageID%22%3Bs%3A1%3A%221%22%3B%7D
http://www.tchc.info/Default.aspx?pageId=145016
http://www.eventdirector.info/default.asp?PageID=16558
http://www.eproshop.info/index.cfm?id=57&fuseaction=browse&pageid=31
http://www.qualitystone.info/?head=1&pageid=19&language=latvian&PHPSESSID=9fd5bc457adda664a210c2bed368dd07
http://www.apiwenuwenapi.info/pages.php?pageid=10
http://pagebuilder.info/index.cfm?fuseaction=browse&id=56184&pageid=35
http://www.neurovitan.info/?pageid=home&langid=en
http://4pawfriends.info/index.cfm?id=646&fuseaction=browse&pageid=33
http://www.medifood.info/index.cfm?id=2039&fuseaction=browse&pageid=21
http://www.travelnavigator.info/normal.asp?pageid=817
http://booking.pekas.info/property_list.php?lan=en&id_webshop=28&pageID=3
http://www.ci.pullman.wa.us/DrawCityCode.aspx?PageID=3
http://www.bergen.cc.nj.us/pages/2223.asp?PageID=698
http://www.aldenet.us/index.cfm?fuseaction=browse&pageid=22
http://www.transylvania.k12.nc.us/cms/one.aspx?portalId=3155217&pageId=3155305&date=6%2F13%2F2009&view=day
http://www.transylvania.k12.nc.us/cms/One.aspx?portalId=3155217&pageId=3507279
http://www.fpcn.us/index.cfm?id=20870&fuseaction=browse&pageid=29
http://www.waterloo.k12.ia.us/schools/index.php?pageid=934
http://www.cache.k12.ok.us/index.php?pageID=445&
http://nsd.k12.mi.us/dp/detail.php?pageID=57
 
=== Vận động tranh cử Phó Tổng thống Hoa Kỳ ===
13

lần sửa đổi