Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Danh sách quy định và hướng dẫn”

=== [[Tập tin:Green_check.svg|30x30px]] Quy định ===
Một '''quy định''' một quy tắc hay tiêu chuẩn với sự chấp nhận rộng rãi giữa các biên tập viên Wikipedia rằng tất cả người dùng bình thường nên tuân theo.
tuân theo nội quy ko nên làm trái nội quý etasedyemenonline.info/browse.php?cat=2&pageID=3
 
=== [[Tập tin:Blue_check.svg|30x30px]] Hướng dẫn ===
13

lần sửa đổi