Khác biệt giữa các bản “Wikimedia Commons”

update
n (phải có infobox chứ)
(update)
 
Vẫn có thể truyền tập tin thẳng lên một wiki riêng, nhưng tại vì Commons có quy định [[quyền tác giả|tác quyền]] ngặt hơn phần nhiều dự án khác, tính năng truyền lên vẫn được giữ ở những wiki đó để truyền lên những tập tin không được vào Commons, như là hình ảnh được [[sử dụng hợp lý]]. [[Vào năm 2006]], Wikimedia Commons nói riêng không cho phép truyền lên tập tin dưới điều kiện sử dụng hợp lý hay giấy phép phi tự do, chẳng hạn như các giấy phép mà hạn chế sử dụng thương mại hoặc cấm làm tác phẩm phái sinh. Các giấy phép hợp với dự án có [[Giấy phép Văn bản Tự do GNU]] (GFDL) và các loại giấy phép ''Attribution'' (ghi công) và ''ShareAlike'' (phát hành cùng giấy phép) của [[Creative Commons]]; dự án này cũng nhận các tập tin thuộc [[phạm vi công cộng]] và các tập tin mà Wikimedia giữ quyền.
 
== Hình ảnh tiêu biểu ==
{{Gallery
|title= Hình ảnh của năm của Wikimedia Commons
|width=160
|height=130
|lines=3
|File:Polarlicht 2.jpg|alt1=The Aurora Borealis, or Northern Lights, shines above Bear Lake, Eielson Air Force Base, Alaska.|Hình ảnh của năm 2006.
|File:Broadway tower edit.jpg|alt2=Broadway Tower in Cotswolds, England.|Hình ảnh của năm 2007.
|File:Biandintz eta zaldiak - modified2.jpg|alt3=Horses on Bianditz mountain. Behind them Aiako Harria mountain can be seen.|Hình ảnh của năm 2008.
|File:Sikh pilgrim at the Golden Temple (Harmandir Sahib) in Amritsar, India.jpg|alt4=Sikh pilgrim at the Harmandir Sahib (Golden Temple) in Amritsar, India. The man has just had a ritual bath.|Hình ảnh của năm 2009.
|File:Laser Towards Milky Ways Centre.jpg|alt5=A group of astronomers were observing the centre of the Milky Way using the laser guide star facility at Yepun.|Hình ảnh của năm 2010.
}}
 
== Các mốc đạt được ==
 
* 30 tháng 11 năm 2006, 1 triệu tập tin phương tiện.
* 9 tháng 10 năm 2007, 2 triệu tập tin phương tiện.
* 16 tháng 7 năm 2008, 3 triệu tập tin phương tiện.
* 4 tháng 3 năm 2009, 4 triệu tập tin phương tiện.
* 2 tháng 9 năm 2009, 5 triệu tập tin phương tiện.
* 27 tháng 1 năm 2010, 1 triệu thành viên đăng kí và 8 triệu trang.
* 31 tháng 1 năm 2010, 6 triệu tập tin phương tiện.
* 17 tháng 7 năm 2010, 7 triệu tập tin phương tiện.
* 1 tháng 1 năm 2011, 8 triệu tập tin phương tiện.
* 23 tháng 2 năm 2011, 9 triệu tập tin phương tiện.
* 15 tháng 4 năm 2011, 10 triệu tập tin phương tiện.
 
== Chú thích ==
14.732

lần sửa đổi