Khác biệt giữa các bản “Tế Nam”

n (update)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Quận [[Lịch Thành]] (历城区)
* Quận [[Lịch Hạ]] (历下区)
* Quận [[LịchThị Trung, Tế Nam|Thị Trung]] (市中区)
* Quận [[Hòe Ấm]] (槐荫区)
* Quận [[Thiên Kiều]] (天桥区)
* Quận [[Trường Thanh]] (长清区)
* Quận [[Chương Khâu]] (章丘区)
*Quận [[TểTế Dương]] (济阳区)
* Quận [[Lai Thành, Lai Vu|Lai Vu]] (莱芜区)
*Quận [[Cương Thành]] (钢城区)
* Huyện [[Thương Hà]] (商河县)
* Huyện [[Bình Âm]] (平阴县)
 
Trong đó các quận Lai Vu (quận Lai Thành cũ) và Cương Thành được chuyển từ địa cấp thị Lai Vu cũ (giải thể vào tháng 1/2019).
 
Các đơn vị này lại được chia nhỏ tiếp thành 146 [[phân cấp hành chính Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|đơn vị hành chính cấp hương]], bao gồm 65 [[trấn (đơn vị hành chính Trung Quốc)|trấn]], 27 [[hương (đơn vị hành chính Trung Quốc)|hương]] và 54 [[nhai đạo biện sự xứ|nhai đạo]].