Khác biệt giữa các bản “Ksor Phước”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
| kết thúc 2 = [[5 tháng 4]] năm [[2016]]<br>{{số năm theo năm và ngày |2007|5|20|2016|4|5}}
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 = [[Hà Ngọc Chiến]]
| địa hạt 2 =
| phó chức vụ 2 =