Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Y Ngông Niê Kdăm”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
| nơi chết = [[Thành phố Hồ Chí Minh]]
| chức vụ =Bí thư Tỉnh ủy [[Đắk Lắk]]
| bắt đầu 3 = [[1979]]
| kết thúc 3 = [[1986]]
| tiền nhiệm 3 =[[Trần Kiên]]
| kế nhiệm 3 =[[Huỳnh Văn Cần]]
| địa hạt =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 =Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh [[Đắk Lắk]]
| bắt đầu 2 =[[1978]]
| kết thúc 2 =[[1979]]
| tiền nhiệm 2 = [[Y Blok|Y Blôk]]
| kế nhiệm 2 = [[Nguyễn An Vinh]]
| địa hạt 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ 3 =
| bắt đầu 3 =
| kết thúc 3 =
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 =
| địa hạt 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ 4 =Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh [[Đắk Lắk]]
| bắt đầu 4 =[[1978]]
| kết thúc 4 = =[[1979]]
| tiền nhiệm 4 = [[Y Blok|Y Blôk]]
| kế nhiệm 4 = [[Nguyễn An Vinh]]
| địa hạt 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ 5 = Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội
| bắt đầu 5 = [[1988]]
| kết thúc 5 = [[1997]]
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 =
| địa hạt =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 = Hiệu trưởng [[Đại học Tây Nguyên]]
| bắt đầu 2 = [[19781987]]
| kết thúc 2 = [[19791988]]
| tiền nhiệm 2 = [[Y Blok|Y Blôk]]
| kế nhiệm 2 = [[Nguyễn An Vinh]]
| địa hạt 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ 5 = Đại biểu Quốc hội khoá I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
| bắt đầu 5 = [[6 tháng 1]] năm [[1946]]
| kết thúc 5 = [[20 tháng 7]] năm [[1997]]<br>{{số năm theo năm và ngày |1946|1|6|1997|7|20}}
| tiền nhiệm 5 =
| kế nhiệm 5 =