Khác biệt giữa các bản “Báo khổ nhỏ”

 
==Loại==
Báo lá cải, đặc biệt là tại Vương quốc Anh, có một mức độ đa dạng rất cao vì có nhiều yếu tố được quan tâm như thị trường nhắm tới, liên kết chính trị, thể loại xã luận, và số phát hành. Như thế, nhiều thuật từ khác nhau đã được tạo ra để diễn tả tiểu loại cho dạng báo lá cải. Tổng thể có hai loại báo lá cải chính yếu, đó là ''red top'' và ''compact''. Sự khác biệt phần lớn giữa hai loại này là thể loại xã luận; cả hai loại đều khai thác chiều rộng lăng kính chính trị từ [[chủ nghĩa xã hội]] đến [[chủ nghĩa bảo thủ]] [[tư bản]]. Báo lá cải "Red top" có cái tên như thế là vì phần liệt kê chi tiết thông tin của tờ báo được in bằng mực đỏ, rất phổ biến tại Vương quốc Anh và các quốc gia trong khối Thịnh vượng chung Anh; thuật từ ''compact'' (nhỏ) là để tránh bị gọi là ''tabloid'' mà thường có nghĩa là một tờ báo thuộc loại "red top" và đồng nghĩa với cái gọi là '''báo chí lá cải".
Tabloid newspapers, especially in the [[United Kingdom]], boast a very high degree of variation inasmuch as target market, political alignment, editorial style, and circulation are concerned. Thus, various terms have been coined to describe the subtypes of this versatile paper format. There are, broadly, two main types of tabloid newspaper: ''red top'' and ''compact''. The distinction is largely of editorial style; both red top and compact tabloids span the width of the political spectrum from [[socialism]] to [[capitalism|capitalist]] [[conservative|conservatism]]. Red top tabloids are so named due to their tendency, in British and Commonwealth usage, to have their [[masthead]]s printed in red ink; the term ''compact'' was coined to avoid the connotation of the word ''tabloid'', which implies a red top tabloid, and has lent its name to [[tabloid journalism]], which is journalism after the fashion of red top reporters.
 
==Chỉ trích==