Khác biệt giữa các bản “Khánh Hà (ca sĩ)”

|-
|77
|Con Tim Thật Thà (Trịnh Nam Sơn)
|Lưu Bích
|Paris By Night 128 VIP Partu
|2018
|-
|78
|Tình Yêu Nối Hai Bờ Đại Dương (Hamlet Trương)
|Nguyễn Hưng, Don Hồ, Minh Tuyết, Đan Nguyên, Hoàng Mỹ An
|2019
|-
|7879
|LK Chán Nản, Nỗi Buồn (Văn Phụng)
|Trần Thu Hà