Khác biệt giữa các bản “Thuyết M”

Thuyết M có nhiều mẫu hình học nền khác nhau, gắn liền với sự khác nhau của các [[thuyết siêu dây]]. Sự khác nhau này được phân định bởi nguyên lý của đối ngẫu. Hai thuyết vật lý là đối ngẫu của nhau nếu chúng có cùng một tính chất vật lý thông qua một bước biến đổi toán học nhất định.
 
[[Siêu dây dạng IIA]] và [[Siêu dây dạng IIB|IIB]] quan hệ với nhau bởi [[#Đối ngẫu|đối ngẫu T]], hay còn được gọi là các thuyết Heterotic. [[Siêu dây dạng I|Dạng I]] và Heterotic [[SO(32)]] quan hệ với nhau bởi [[#Đối ngẫu|đối ngẫu S]]. Dạng IIB còn là đối ngẫu S của chính nó.
 
* Các thuyết dạng II đều có 2 siêu đối xứng trong không gian 10 chiều, các thuyết còn lại chỉ có 1.
59.677

lần sửa đổi