Khác biệt giữa các bản “Kỳ Phú, Nho Quan”

*[http://www.monre.gov.vn/monrenet/default.aspx?tabid=239&ItemID=30201 Danh mục địa danh các đơn vị hành chính thể hiện trên bản đồ - Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Ninh Bình]
*[http://baoninhbinh.org.vn/news/16/2DDE2F Kỳ Phú xây dựng chính quyền vững mạnh]
<references/>
 
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Nho Quan}}