Khác biệt giữa các bản “Phạm Công Thiện”

n
*Mặt Trời không bao giờ có thực (1967)
*Bay đi những cơn Mưa Phùn (1970)
*Ý thức bùng vỡ (1970)
*Ði cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất (1988)
*Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong tư tưởng Phật Giáo (1994)
*Khai ngôn cho một câu hỏi dễ hiểu: Triết học là gì?
*Ðối mặt với 1000 năm cô đơn của Nietzche.
 
===Dịch===
*[[Jiddu Krishnamurti]], Tự do đầu tiên và cuối cùng (1968)
41

lần sửa đổi