Khác biệt giữa các bản “Tỉ trọng”

không có tóm lược sửa đổi
(→‎top: Unicodifying)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[nước]].
'''Tỷ trọng''' là tỷ số giữa [[khối lượng riêng]] của một chất so với khối lượng riêng của chất đối chứng, thường là [[nước]].
 
sau:
Tỷ trọng (RD) được tính như sau:
 
:
:<math>
RD = \frac{\rho_\mathrm{substance}}{\rho_\mathrm{reference}}\,
</math>
 
chứng).
trong đó ''ρ<sub>substance</sub>'' là khối lượng riêng của chất cần đo và ''ρ<sub>reference</sub>'' khối lượng riêng của chất chuẩn (chất đối chứng).
 
C
- Theo TCVN: tỷ trọng được xác định ở 15 độ C
 
<br />{{Tham khảo}}
- Theo ASTM: tỷ trọng được xác định ở 60 độ F tức ở 15,6 độ
 
==Chú thích==
{{Tham khảo}}
 
==Xem thêm==