Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Dotcom company
| company_name = Wikia, Inc.
| company_logo = Wikia LogoFandom.svg
| size = 200px
| company_type = [[Công ty tư nhân|Tư nhân]]