Khác biệt giữa các bản “Nhà Trần (Trung Quốc)”

bản đổ không chính xác
(bản đổ không chính xác)
|symbol_type = <!--- Displayed text for link under symbol. Default "Coat of arms" --->
|
|image_map = Northern and Southern Dynasties 560 CE.png
|image_map_caption =
|image_map_caption = <big>Năm 560<br />{{legend|#B55A5A|Trần}} {{legend|#5389BA|Bắc Tề}} {{legend|#52BDE7|Bắc Chu.}} {{legend|#E898BE|Tây Lương.}}</big>
|
|image_map2 = <!-- If second map is needed - does not appear by default -->