Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Db-bv2”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
|bot={{{bot|}}}
|raw={{{raw|}}}
|criterion=A3BV3
|1= vì là một bài viết không có nội dung thực, chỉ gồm các liên kết ngoài, thể loại, một phần "xem thêm", một câu lặp lại tiêu đề hoặc có liên quan đến đối tượng trong tiêu đề, các bình luận tán gẫu hoặc hình ảnh
|2=[[Wikipedia:Trang định hướng|Các trang định hướng]] và [[WIkipedia:Trang đổi hướng|đổi hướng]] không được đưa vào tiêu chí xóa nhanh này. Một bài rất ngắn vẫn có thể là một [[Wikipedia:Bài sơ khai|bài sơ khai]] nếu nó chứa đủ thông tin cần thiết để xác định chủ thể