Khác biệt giữa các bản “Muối (hóa học)”

không có tóm lược sửa đổi
#Vị đắng: MgSO<sub>4</sub>
#Vị bùi: C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>NNaO<sub>4</sub>
(Tuy nhiên, không thể nếm để phân biệt dung dịch vì sẽ có 1 số chất gây độc)
 
==Màu sắc==
Người dùng vô danh