Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo số dân”

(Đã lùi lại sửa đổi 47812044 của 113.20.100.159 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| 014 || align="left" |'''{{flag|Ai Cập}}''' || 97,635,127 || Tháng 12, 2017 || 1,27% || style="font-size: 75%"|[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 015 || align="left" |'''{{flag|Việt Nam}}''' || 9394,735985,456 || Tháng 12, 2017 || 1,27% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 016 || align="left" |'''{{flag|Đức}}''' || 82,122,490 || Tháng 12, 2017 || 1,08% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
Người dùng vô danh