Khác biệt giữa các bản “Saint Joseph, Barbados”

Trang mới: “<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right"> <tr><th colspan="2" align=center bgcolor="#AEFHAD">'''Thống kê'''</th></tr> <TR><TD>Parish:</td>…”
(Trang mới: “<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right"> <tr><th colspan="2" align=center bgcolor="#AEFHAD">'''Thống kê'''</th></tr> <TR><TD>Parish:</td>…”)
(Không có sự khác biệt)
516

lần sửa đổi