Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Thay đổi gần đây/Bài thỉnh cầu”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
|2 = [[Hệ thần kinh cảm giác]]{{•}}[[Dược]]{{•}}[[Ảnh]]{{•}}[[Tá dược]]{{•}}[[Đông phương học]]{{•}}[[Pikachurin]]
|3 = [[Nhà xuất bản]]{{•}}[[Nơron]]{{•}}[[Nhà phân phối]]{{•}}[[Đấu kiếm]] ([[:en:Fencing|en]]){{•}}[[Lịch sử kinh tế Việt Nam]]
|4 = [[Art Deco]]{{•}}[[Thủy sản]]{{•}}[[Tiểu nhân]]{{•}}[[Thế hệ 8X]]{{•}}[[Thu âm]]{{•}}[[Rowing]] ([[:en:Rowing|en]]){{•}}[[Esther Wojcicki]]{{•}}[[Vi lượng đồng căn]]
|5 = [[Ti thể Eve]]{{•}}[[Thế hệ]] ([[:en:Generation|en]]){{•}}[[Phản xạ tự nhiên]]{{•}}[[Tiếng toàn dân]]{{•}}[[Công nhân]]{{•}}[[Kiến trúc Pháp]]
|6 = [[James G. Zumwalt]]{{•}}[[Tâm thần phân liệt]]{{•}}[[Chất dinh dưỡng]]{{•}}[[Thương nghiệp]]{{•}}[[Trồng trọt]]{{•}}[[Chăn nuôi]]
8.738

lần sửa đổi