Khác biệt giữa các bản “Quang Sơn, Tam Điệp”

không có tóm lược sửa đổi
*Phía bắc giáp xã [[Yên Sơn, Tam Điệp|Yên Sơn]], [[thị xã Tam Điệp]] và 2 xã Phú Long, Quảng Lạc huyện [[Nho Quan]], [[Ninh Bình]].
Chợ Quang Sỏi - Thôn Tân Trung - Xã Quang Sơn là chợ trong danh sách các chợ loại 1, 2, 3 ở [[Ninh Bình]]
 
Xã Quang Sơn và phường [[Tây Sơn, Tam Điệp|Tây Sơn]] nằm trong vùng nông trường chè [[Tam Điệp]], 2 địa phương này có 240 ha chè, sản lượng năm 2007 đạt 1.700 tấn.<ref>[http://baoninhbinh.org.vn/news/21/2DAD7C/Duy-tri-va-phat-trien-vung-che-Tam-Diep Duy trì và phát triển vùng chè Tam Điệp]</ref>
 
==Xem thêm==