Khác biệt giữa các bản “James D. Watson”

không có tóm lược sửa đổi
Năm 1956, Watson trở thành thành viên giảng dạy tại các phòng thí nghiệm của [[Đại học Harvard]] cho tới năm 1976, nhưng đến năm 1968 thì ông làm giám đốc phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor tại [[Long Island|Long Island, New York]] và chuyển trọng tâm nghiên cứu của trung tâm này sang nghiên cứu [[ung thư]]. Đến năm 1994 thì ông đã giữ chức chủ tịch của trung tâm này 10 năm và sau đó trở thành hiệu trưởng của nó cho đến năm 2007. Từ năm 1988 tới 2002, Watson làm việc với [[Viện Y tế Quốc gia]], đóng góp cho việc xây dựng đề án liên quan đến di truyền của con người. Ông cũng đã viết rất nhiều sách khoa học, bao gồm những cuốn như ''The Molecular Biology of the Gene'' (1965) hay cuốn sách bán chạy nhất của ông ''The Double Helix'' (1968) nói về việc phát hiện ADN.
 
Vào tháng 1 năm 2019, sau khi phát sóng một bộ phim tài liệu truyền hình trong đó Watson lặp lại quan điểm của mình về chủng tộc và di truyền, CSHL đã thu hồi các danh hiệu danh dự mà viện đã trao cho anh ta vàông cắt đứt mọi mối quan hệ với ông.
== Chú thích ==
{{tham khảo|cột=}}
Người dùng vô danh