Khác biệt giữa các bản “Quang Sơn, Tam Điệp”

==Xem thêm==
*[http://www.monre.gov.vn/monrenet/default.aspx?tabid=239&ItemID=30201 Danh mục địa danh các đơn vị hành chính thể hiện trên bản đồ - Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Ninh Bình]
<references/>
{{Danh sách phường, xã thuộc thị xã Tam Điệp}}
[[Thể loại:xã, phường, thị trấn Ninh Bình]]
{{sơ khai địa lí}}