Khác biệt giữa các bản “ISO 3166-2:CA”

không có tóm lược sửa đổi
 
'''ISO 3166-2:CA''' là chuẩn ISO định nghĩa [[mã địa lý]]. Nó là tập con của ISO 3166-2 áp dụng cho [[Canada]]: [[10 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ]]. Phần thứ hai của mã là 2 ký tự Alphabe, và là ký tự viết tắt được sử dụng ở ngành bưu chính nước này. Phần thứ hai của mã là hai chữ số và chữ cái, và giống [[viết tắt]] như được sử dụng bởi [[Canada Post]].
 
==Thư thông tin==