Khác biệt giữa các bản “Thành phố của Nhật Bản”

không có tóm lược sửa đổi
{{Phân cấp hành chính Nhật Bản}}
[[Image:Japan cities.png|thumb|300px|Các thành phố ở Nhật Bản]]
{{Nihongo|'''Thành phố Nhật Bản'''|市|shi}} là một đơn vị hành chính ở [[Nhật Bản]]. Đơn vị hành chính này được xếp cùng cấp với {{nihongo|[[Danh sách các thị trấn ở Nhật Bản|thị trấn]]|町|machi}} và {{nihongo|[[Làng#Nhật Bản|làng]]|村|mura}}, nhưng có một số điểm khác biệt như thành phố không trực thuộc các {{nihongo|[[Quận#Nhật Bản|Gun]]|郡|gun}}. Cũng giống như các đơn vị hành chánh hiện tại khác, các thành phố này được xác lập theo [[Luật tự trị địa phương]] (''地方自治法'' Chihō-jichi-hō) năm 1947.