Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội”

không có tóm lược sửa đổi
(chỉnh hướng liên kết trong bài)
 
Hiện tại, Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm [[Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên]], [[Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn]], [[Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Công nghệ]], [[Đại học Ngoại ngữ Hà Nội|Trường Đại học Ngoại ngữ]], [[Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Kinh tế]] và [[Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Giáo dục]] .
truong toan doi ngu gv co chat luong tot.day dot tro ngu
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh