Khác biệt giữa các bản “Ngân hàng Phát triển Hồi giáo”

Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (IDB) (tiếng Ả Rập: Tiếng Ả Rập) là một tổ chức tài chính phát triển đa phương nằm ở [[Jeddah]], Ả Rập Saudi. Nó được thành lập vào năm 1973 bởi các Bộ trưởng Tài chính tại Tổ chức Hội nghị Hồi giáo đầu tiên (nay gọi là [[Tổ chức Hợp tác Hồi giáo]]) với sự hỗ trợ của nhà vua Ả Rập Saudi vào thời điểm đó (Faisal), và bắt đầu hoạt động vào ngày 20 tháng 10 năm 1975 Có 57 quốc gia thành viên cổ phần.
Vào ngày 22 tháng 5 năm 2013, IDB đã tăng gấp ba số vốn ủy quyền lên 150 tỷ [[đô la Mỹ]] để phục vụ tốt hơn cho người Hồi giáo ở các quốc gia thành viên và không phải thành viên. Ngân hàng đã nhận được xếp hạng tín dụng của AAA từ [[Standard & Poor's]], [[Moody's]], và [[Fitch]]. [[Ả Rập Saudi]] nắm giữ khoảng một phần tư vốn đã thanh toán của ngân hàng. IDB là một quan sát viên tại Đại hội đồng [[Liên Hiệp Quốc]].
==Thành viên==
 
Thành viên hiện tại của Ngân hàng bao gồm 57 quốc gia. Điều kiện cơ bản để trở thành thành viên là quốc gia thành viên tương lai phải là thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), đóng góp vào vốn của Ngân hàng và sẵn sàng chấp nhận các điều khoản và điều kiện như có thể được quyết định bởi Hội đồng thống đốc IDB.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}