Khác biệt giữa các bản “Khối Thịnh vượng chung Anh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| leader_title2 = {{nowrap|Tổng thư ký}}
| leader_name2 = [[Kamalesh Sharma]]
| established_event1 = {{nowrap|[[Đạo luật Westminster 1931|Pháp lệnh Westminster 1931}}
| established_date1 = 11 tháng 12 năm 1931<ref>{{chú thích web |url=http://www.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2011/09/AnnexB_Commonwealth.pdf |title=Annex B — Territories Forming Part of the Commonwealth |date=September 2011 |publisher=[[Her Majesty's Civil Service]] |accessdate=ngày 19 tháng 11 năm 2013}}</ref>
| established_event2 = {{nowrap|Tuyên ngôn Luân Đôn}}
409

lần sửa đổi