Khác biệt giữa các bản “Khối Thịnh vượng chung Anh”

không có tóm lược sửa đổi
| symbol_type = Tín chương
| image_symbol = Commonwealth of Nations logo.png
| symbol_width = 250px125px
| image_map = Commonwealth of Nations.svg
| map_caption = Một bản đồ thế giới, các quốc gia thành viên của Thịnh vượng chung được tô màu xanh đậm