Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Tên bài (hóa học)”

*Có cần không việc chúng ta phải biến đổi từ gốc, để sau đó người đọc phải thực hiện biến đổi ngược lại để có lại từ gốc. Chính việc biến đổi này làm cho đại bộ phận sinh viên/người có chuyên môn không biết hoặc viết sai từ gốc. Vd: " '''''Andehit''''' " có nguồn gốc dễ nhận là ''Aldéhyde'' (fr) và thông dụng với ''Aldehyde'' (en), hãy xem từ này biến đổi quá nhiều so với gốc và khi tái tạo từ cũ mọi người viết là ''Andehide''/''Andehite'' hoặc tốt hơn là ''Andehyde''. Vd này được rút ra từ bài kiểm tra cuối kỳ học phần ''Anh Văn cho Hóa học'' của lớp em và chỉ có mình em đạt điểm tối đa cả hai phần viết và đọc (hơi bị khoe khoang nhỉ!?, ^o^)
*Tạo các chuyển hướng và cần được nêu rõ "MỤC TỪ --- ĐƯỢC CHUYỂN HƯỚNG TỚI ---" để các thành viên không mất thời gian mâu thuẫn với nhau và tranh giành cái tựa đề như ý riêng.
*'''''um''''', có hai chữ nhỏ nhoi bỏ thì được gì.
*'''''um''''', có hai chữ nhỏ nhoi bỏ thì được gì. [[Thành viên:Ess|'''''<font color="Royalblue">Es</font><font color="Purple">Vie</font>]]''''' <sup>[[Thảo luận Thành viên:Ess|'''<font color="silver">trao đổi</font>''']]- -[[Đặc biệt:Đóng góp/Ess|'''<font color="darkgray">đóng góp</font>''']]</sup> 05:14, ngày 17 tháng 7 năm 2011 (UTC).
*''amin'' >< ''ammin'', một cái là nhóm định chức (như ethylamine) còn cái kia dùng trong danh pháp ligand (như hexaamminecobalt(III) cation). [[Thành viên:Ess|'''''<font color="Royalblue">Es</font><font color="Purple">Vie</font>]]''''' <sup>[[Thảo luận Thành viên:Ess|'''<font color="silver">trao đổi</font>''']]- -[[Đặc biệt:Đóng góp/Ess|'''<font color="darkgray">đóng góp</font>''']]</sup> 05:14, ngày 17 tháng 7 năm 2011 (UTC).
5.360

lần sửa đổi