Khác biệt giữa các bản “Ngân hàng Phát triển Hồi giáo”

# [[Indonesia]] (2,93%)
 
== Nhóm IDB ==
[[Tập tin: | Tư cách thành viên quốc gia trong các thực thể của IDB Group
[https://www.isdb.org/irj/go/km/docs/document/IDBDevelopments/INET/English/IDB/CM/Publications/IDBgroupBrief2013.pdf]]]
IDB đã phát triển thành một nhóm gồm năm Thực thể, bao gồm Ngân hàng Phát triển Hồi giáo & nbsp; (IDB), Viện Nghiên cứu & Đào tạo Hồi giáo & nbsp; (IRTI), Tập đoàn Hồi giáo Phát triển Khu vực Tư nhân & nbsp; (ICD), Tập đoàn Hồi giáo Bảo hiểm Đầu tư và [[Cơ quan tín dụng xuất khẩu | Tín dụng xuất khẩu]] & nbsp; (ICIEC) và Tập đoàn tài chính thương mại quốc tế Hồi giáo (ITFC).
 
== Hoạt động của nhóm ==
IDB Group tham gia vào một loạt các hoạt động chuyên biệt và tích hợp như:
 
• Tài trợ dự án trong các lĩnh vực công cộng và tư nhân;
 
• Hỗ trợ phát triển xóa đói giảm nghèo;
 
• Hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng năng lực;
 
• Hợp tác kinh tế và thương mại giữa các nước thành viên;
 
• Tài trợ thương mại;
 
• Tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
 
• Huy động nguồn lực;
 
• Đầu tư vốn trực tiếp vào các tổ chức tài chính Hồi giáo;
 
• Bảo hiểm và tái bảo hiểm cho tín dụng đầu tư và xuất khẩu;
 
• Các chương trình nghiên cứu và đào tạo về kinh tế và ngân hàng Hồi giáo;
 
• Đầu tư và tài trợ Awqaf;
 
• Hỗ trợ đặc biệt và học bổng cho các quốc gia thành viên và cộng đồng Hồi giáo ở các quốc gia không phải thành viên;
 
• Cưu trợ khẩn câp; và
 
• Dịch vụ tư vấn cho các tổ chức công cộng và tư nhân ở các nước thành viên.
 
== Dự án và chương trình ==
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
==Liên kết ngoài==
* [http://www.isdb.org/ Official website]