Khác biệt giữa các bản “Ngân hàng Phát triển Hồi giáo”

 
== Nhóm IDB ==
[[Tập tin:IDB Country Membership.jpg|thumb| Tư cách thành viên quốc gia trong các thực thể của IDB Group [https://www.isdb.org/irj/go/km/docs/document/IDBDevelopments/INET/English/IDB/CM/Publications/IDBgroupBrief2013.pdf]]]
[https://www.isdb.org/irj/go/km/docs/document/IDBDevelopments/INET/English/IDB/CM/Publications/IDBgroupBrief2013.pdf]]]
IDB đã phát triển thành một nhóm gồm năm Thực thể, bao gồm Ngân hàng Phát triển Hồi giáo & nbsp; (IDB), Viện Nghiên cứu & Đào tạo Hồi giáo & nbsp; (IRTI), Tập đoàn Hồi giáo Phát triển Khu vực Tư nhân & nbsp; (ICD), Tập đoàn Hồi giáo Bảo hiểm Đầu tư và [[Cơ quan tín dụng xuất khẩu | Tín dụng xuất khẩu]] & nbsp; (ICIEC) và Tập đoàn tài chính thương mại quốc tế Hồi giáo (ITFC).