Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Văn phòng công chứng”

==Liên kết ngoài==
*[http://vbqppl.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=14933 Luật Công chứng Việt Nam 82/2006/QH11]
*[http://luatdaiviet.vn/trang-chu.html [http://luatdaiviet.vn/trang-chu.html Văn Phòng Công Chứng Đại Việt<nowiki>]</nowiki> Add:335 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội]
*[http://dichthuatviettin.com/index.php?option_select=dich-thuat-viet-tin&cat=dichvudichthuat&product_id=75 dịch vụ công chứng]
{{sơ khai}}
59

lần sửa đổi