Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa cộng sản”

sửa đổi bóp méo nguồn
(sửa đổi bóp méo nguồn)
* Những quan điểm phê bình cho rằng xã hội cộng sản chỉ tồn tại trong giai đoạn nguyên thủy, và họ cho rằng phương pháp luận của Marx là sai, và rằng văn minh loài người không thể tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Họ là những người theo [[chủ nghĩa cá nhân]], [[chủ nghĩa kinh nghiệm]], [[chủ nghĩa hiện sinh]], [[chủ nghĩa chống Cộng]], [[chủ nghĩa duy tâm]]... những người áp dụng các nền tảng lý luận khác trong việc luận giải các hiện tượng xã hội. Những người bảo thủ cho rằng lý tưởng xã hội cộng sản là trên tinh thần "duy lý", không có sơ sở. Những người theo chủ nghĩa cá nhân thì cho rằng lý tưởng cộng sản là sản phẩm của chủ nghĩa lãng mạn.
* Có quan điểm khác thì cho rằng bản chất của xã hội loài người hiện nay là không hoàn hảo, trình độ chung của văn minh nhân loại ở thế kỷ 20 chưa thể đạt đến xã hội cộng sản. Việc các chính trị gia ủng hộ chủ nghĩa cộng sản cố gắng xây dựng xã hội hoàn hảo thật nhanh chóng bằng các biện pháp bạo lực, cưỡng ép đã gây ra những tổn thất cho xã hội. Họ cho rằng không cần phải cố gắng thực hiện cách mạng, xã hội loài người có thể tốt đẹp hơn, công bằng hơn thông qua một quá trình cải biến lâu dài, khi các lực lượng xã hội, các cá nhân tự điều chỉnh để tốt hơn.<ref>Melvyn L. Fein, Evolution versus Revolution: The Paradoxes of Social Change, Transaction Publishers, Nov 2, 2015</ref>
* Tội ác [[diệt chủng]]: Theo tác giả Courtois, người viết [[Sách đen của Chủ nghĩa Cộng sản]], cho rằng các chế độ Cộng sản đã chịu trách nhiệm hoặc gây nên một số lượng người chết nhiều hơn bất kỳ lý tưởng hoặc phong trào chính trị nào khác<ref name="hup.harvard.edu"/>. Tác giả cho rằng "các chế độ cộng sản đã...biến tội ác hàng loạt thành một [[hình thức chính thể]]"<ref>Courtois et al 1999 tr. 2</ref> và ước tính khoảng 100 triệu người đã bị giết dưới các chế độ cộng sản, bao gồm các vụ hành quyết, cố ý hủy diệt dân số do nạn đói, và tử vong do từ trục xuất, giam thể xác, hoặc thông qua lao động cưỡng bức <ref name="hup.harvard.edu">{{chú thích sách |title= The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression | editor1-last = Courtois | editor1-first = Stéphane | editor1-link = |coauthors= |year= 1999 |publisher= [[Harvard University Press]] |location= |isbn= 0-674-07608-7 |page= 4 |pages= |url= |accessdate=}}</ref>, cải cách ruộng đất (năm 1932 - 1933, ở [[Liên Xô]], dưới thời [[Stalin]] làm chết 10 triệu người; năm 1949 - 1951, ở [[Trung Quốc]], dưới thời [[Mao Trạch Đông]] làm chết 15 triệu người; năm 1954 - 1956, ở [[Việt Nam]], làm chết 172.000 người - trong đó số bị oan lên tới 77%) cao hơn cả dưới chế độ [[phátĐức xítQuốc Đức]] là 25 triệu người.<ref name="hup.harvard.edu2">{{chú thích sách |title= The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression | editor1-last = Courtois | editor1-first = Stéphane | editor1-link = |coauthors= |year= 1999 |publisher= [[Harvard University Press]] |location= |isbn= 0-674-07608-7 |page= 15 |pages= |url= |accessdate=}}</ref>. Nhà sử học gốc Do Thái [[Daniel Goldhagen]] thì cho rằng chế độ cộng sản thế kỷ 20 cũng giết hại nhiều người như bất cứ chế độ nào khác.<ref name="War">[[Daniel Goldhagen]] (2009): ''Worse than War Eliminationism, and the Ongoing Assault on Humanity'' (Pubblic Affairs): tr. 54.</ref> Các học giả khác trong lĩnh vực nghiên cứu về cộng sản như [[Steven Rosefielde]], [[Benjamin Valentino]] và [[R.J. Rummel]] cũng có những kết luận tương tự.<ref>Rummel, RJ (15 tháng 12 năm 2004). "The killing machine that is Marxism".</ref><ref name="red">Rosefielde (2009) Red Holocaust tr. 225–226.</ref> Rosefielde cho rằng "trại tập trung đỏ" (''Red Holocaust'') đã gây ra cái chết cho nhiều người như [[Holocaust]] (cuộc tàn sát người [[Do Thái]] trên lãnh thổ [[phát xít Đức]]) và [[Tội ác chiến tranh Nhật Bản]] gây nên tại châu Á. Khi so sánh với chủ nghĩa [[tư bản]], Rosefielde cũng cho rằng: "''dù không thể phủ nhận rằng chế độ tư bản đã tàn sát hàng chục triệu người dân xứ thuộc địa trong thế kỷ 20 mà hầu hết là do bóc lột và nạn đói, cũng không thể bằng những vụ thanh trừng có chủ đích của chế độ cộng sản.''"<ref name="red"/> Tuy nhiên, một số học giả khác cho rằng các tác giả này đã dùng những dữ liệu không đúng và ngụy tạo các con số để thể hiện thiên kiến chống Cộng của họ<ref name="monde-diplomatique.fr">[http://www.monde-diplomatique.fr/1997/12/PERRAULT/9660 "Communisme, les falsifications d’un « livre noir »"], [[Gilles Perrault]], ''[[Le Monde Diplomatique]]'', December 1997</ref>. Ví dụ như việc Courtois cố ý đếm cả số người chết do nạn đói, bệnh dịch, chiến tranh và đổ lỗi cho chủ nghĩa cộng sản, nếu tính như vậy thì [[chủ nghĩa tư bản]] sẽ phải chịu trách nhiệm cho vài triệu cái chết mỗi năm từ những nước nghèo đói trên thế giới trong thời điểm hiện tại.<ref>{{Chú thích web
 
Nhà sử học gốc Do Thái [[Daniel Goldhagen]] thì cho rằng chế độ [[cộng sản]] thế kỷ 20 đã giết hại nhiều người như bất cứ chế độ nào khác.<ref name="War">[[Daniel Goldhagen]] (2009): ''Worse than War Eliminationism, and the Ongoing Assault on Humanity'' (Pubblic Affairs): tr. 54.</ref>
 
Các học giả khác trong lĩnh vực nghiên cứu về cộng sản như [[Steven Rosefielde]], [[Benjamin Valentino]] và [[R.J. Rummel]] cũng có những kết luận tương tự.<ref>Rummel, RJ (15 tháng 12 năm 2004). "The killing machine that is Marxism".</ref><ref name="red">Rosefielde (2009) Red Holocaust tr. 225–226.</ref> Rosefielde cho rằng "trại tập trung đỏ" (''Red Holocaust'') đã gây ra cái chết cho nhiều người giống như [[Holocaust]] (cuộc tàn sát người [[Do Thái]] dưới thời [[phát xít Đức]]) và [[Tội ác chiến tranh]] Nhật Bản gây nên tại châu Á.
 
Khi so sánh với [[chủ nghĩa tư bản]], Rosefielde cũng cho rằng: "''dù không thể phủ nhận rằng chế độ tư bản đã tàn sát hàng chục triệu người dân xứ thuộc địa trong thế kỷ 20 mà hầu hết là do bóc lột và nạn đói, cũng không thể bằng những vụ thanh trừng có chủ đích của chế độ cộng sản.''"<ref name="red"/>
 
Tuy nhiên, một số học giả khác cho rằng các tác giả này đã dùng những dữ liệu không đúng và ngụy tạo các con số để thể hiện thiên kiến chống Cộng của họ<ref name="monde-diplomatique.fr">[http://www.monde-diplomatique.fr/1997/12/PERRAULT/9660 "Communisme, les falsifications d’un « livre noir »"], [[Gilles Perrault]], ''[[Le Monde Diplomatique]]'', December 1997</ref>. Ví dụ như việc Courtois cố ý đếm cả số người chết do nạn đói, bệnh dịch, chiến tranh và đổ lỗi cho chủ nghĩa cộng sản, nếu tính như vậy thì [[chủ nghĩa tư bản]] sẽ phải chịu trách nhiệm cho vài triệu cái chết mỗi năm từ những nước nghèo đói trên thế giới trong thời điểm hiện tại.<ref>{{Chú thích web
|url=http://www.thenation.com/doc/19991213/singer/3
|tiêu đề=Exploiting a Tragedy, or Le Rouge en Noir
* [[Thuyết domino]]
* [[Dân chủ xã hội]]
* [[Các vụ thảm sát dưới chế độ Cộng sản]]
* [[Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản]]
 
== Tham khảo ==